Ekonomia

Internetowy portal tematyczny!

Archive for July 30th, 2018

July - 30 - 2018
Comments Off

Co jesteśmy w stanie zakwalifikować do kosztów gospodarczych? Takie koszty są używane przez producenta. Czemu? To on tworzy dane dobro. Wyróżniamy pewny podział takich wydatków ekonomicznych. Występuje chociażby na podział składników na stałe oraz zmienne przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie rozróżniać także na koszty stałe i zmienne. Dodatkowym przykładem są wydatki na czynniki produkcji. Trzeba ogłosić, że ulęgają zmianie wspólnie ze mianami wielkości produkcji są wydatkami zmiennymi. Co kwalifikujemy do takich wypadków? Choćby na przykład płace robotników dosadnie produkcyjnych, koszty surowców, materiałów. Innym typem są wydatki na elementy produkcji. Tudzież one w tych samych warunkach wytwórczych nie ulegają zmianie nazywamy kosztami  [ Read More ]