Ekonomia

Internetowy portal tematyczny!

Posted by admin on September - 6 - 2018 | Comments Off on Pieczątki firmowe
Pieczątki firmowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pieczątki są konstruowane na ogół po to, żeby przekazywać ważne informacje powiązane z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe – pieczątki warszawa. Nieraz umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystywane wcześniej do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają zazwyczaj nazwę i adres siedziby firmy, wielokrotnie także NIP i REGON. Tutaj pieczątka są używane tylko przez osoby mające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, w większości wypadków, wszelkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.